en nl

L&L Optimization

L&L-talenten ondersteunen organisaties om de performance en efficiëntie van de meest kritieke bedrijfsprocessen te verbeteren en te garanderen. Een L&L Optimization-programma start vanuit de mens: die wordt binnen deze optimalisatie programma’s gezien als een kritische succesfactor.

L&L kent de volgende programma’s:

  • Organizational Performance Program (OPM)

  • HR Process Optimization

  • Talent Management Optimization

  • Business Process Optimization

Organizational Performance Program

OPM gaat om Performance Management voor individuele talenten & professionals, teams, projecten, processen en de organisatie als geheel. OPM vertaalt doelen naar concreet rendement. Meer en meer organisaties zien zich voor de uitdaging staan om resultaten te definiëren, te meten en continue te behalen c.q. te verbeteren. Het OPM-programma creëert en ondersteunt een gezonde, effectieve en resultaatgerichte cultuur waarbinnen het mogelijk is om individueel en organisatie-breed rendement te halen en te vergroten. OPM verbetert individuele prestaties door o.a. inzicht te geven in de eigen bijdrage van individuen. Het bevordert de voortdurende ontwikkeling van werknemers en managers door toegang te creëren tot een continu ontwikkelingsprogramma t.b.v. de persoonlijke effectiviteit. En het vergroot de algehele effectiviteit van de organisatie.

HR Process Optimization

L&L ziet het HR-management als een spin in het web als het gaat om het optimaliseren van bedrijfsprocessen en organisaties. Om met deze rol waarde te leveren, vindt L&L dat het HR-management meer tijd moet besteden aan het versnellen van de strategische en operationele ontwikkelingen en verbeteringen en minder tijd aan de traditionele administratieve en compliance activiteiten moet besteden. L&L HR Process Optimization ondersteunt organisaties met de invulling van deze rol. Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit beleid te ontwikkelen gericht op verbeteringstrajecten, het ontwikkelen en inrichten van programma’s om talenten en professionals te helpen zich aan te passen aan de procesveranderingen, het toezicht houden op training en opleiding en op de betrokkenheid van de mensen, teams helpen bij het oplossen van organisatievraagstukken en teambuilding.  Anderzijds richt L&L HR Process Optimization zich op het uitvoeren van een consistente en betrouwbare uitvoering van de traditionele HR-administratieve diensten (zoals payroll en benefits) via geautomatiseerde procedures. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat dit tegen lage kosten gebeurt en/of dat er gebruik gemaakt wordt van gedeelde of uitbestede diensten aan externe partijen.

HR-Management & Talent Optimization

L&L gelooft dat mensen het verschil maken in deze steeds sneller veranderende en sterk competitieve maatschappij. Deze huidige tijd vraagt dan ook van HR-management een focus op het verbeteren van het leven, de output van het werk en de manier hoe de talenten & professionals acteren: hun motivatie, betrokkenheid, werkplezier en productiviteit. In de afgelopen jaren heeft talent management een ontwikkeling doorgemaakt waarbij silo’s doorbroken werden en behoeften vanuit de business en de professionals meer en meer vervuld werden. Hierbij is een integrale HR-managementcyclus ontstaan die begint bij recruiting en onboarding en verder elementen kent als performance management, carrièrebegeleiding, ontwikkeling, succession planning, gap & skill analyses. Met de huidige concurrentie om de juiste mensen te vinden, de behoefte aan transparantie, vertrouwen, eerlijkheid en een mindset gericht op purpose, ontwikkeling en verandering, moet er ook zorg zijn vanuit de organisatie voor een gezond welzijn en stressniveau bij de werknemer waarbij productiviteit centraal staat.

L&L HR-Management & Talent Optimization ondersteunt bedrijven de focus te verleggen naar het verbeteren van het leven, de output van het werk en de manier hoe de talenten & professionals acteren: hun motivatie, betrokkenheid, werkplezier en productiviteit. Het helpt organisaties in te spelen op conjuncturele veranderingen. Vanuit de L&L methodiek wordt een omgeving ingericht waar medewerkers continu en in control zich kunnen ontwikkelen, waar nieuwe uitdagingen of projecten aangegaan kunnen worden, het werken in teamverband versterkt wordt en waar ze toegang hebben tot vitaliteits- en welzijnsprogramma’s.

Business Process Optimization

Medewerkers moeten in hun werk worden ondersteund door goed ingerichte processen en de juiste systemen. L&L gelooft dat de mens het verschil maakt in het continu behalen van geoptimaliseerde bedrijfsdoelen. Hiervoor is de optimalisatie van processen noodzakelijk. De winst die hiermee wordt behaald bestaat bijvoorbeeld uit efficiencyverbetering, het geeft de organisatie ondersteuning in veranderingstrajecten en in het beheren van risico’s, het aanpassen aan de markt en het leveren van gegarandeerde en kwalitatieve service.

L&L Business Process Optimization richt zich voornamelijk op processen binnen de domeinen Finance, HR en Marketing & Sales. Het identificeert kansen voor procesverbetering en voor de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Het helpt een organisatie een strategisch verandertraject door te maken en het helpt producten en diensten sneller, beter en efficiënter te maken zonder in te leveren op kwaliteit. Dit alles door de combinatie van bekende en gevestigde methodieken te gebruiken en altijd met het klantdoel als uitgangspunt.

Contactverzoek

Ik ontvang graag een melding van nieuwe artikelen en updates

* Verplicht veld