en nl

Platform

Lenard & Lenard gelooft in de kracht van gamification. In onze visie is gamification structureel aanwezig op de werkvloer. Daarom hebben we een eigen digitaal platform om ontwikkeling en gedragsverandering te versterken en te versnellen. In het platform maken we gebruik van gamification. We passen technieken toe uit de game-industrie om tot gewenste resultaten te komen op organisatie-, team- en individueel niveau. Voor de ontwikkeling van het platform en de toepassingen combineren we inzichten van gedragskunde, organisatiekunde en gamification in een digitale omgeving.

Het platform…

  • geeft direct inzicht in prestaties en resultaten
  • sluit aan bij diversiteit in ontwikkelbehoefte
  • is makkelijk op te schalen
  • draagt bij aan werkplezier

The power of gamification

Gamification betekent het toepassen van game-denkwijzen en technieken in een niet-spel omgeving. De speltechnieken prikkelen de intrinsieke motivatie van een deelnemer. Het leidt tot innovatie, positief gedrag en een grotere betrokkenheid. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het geen spel, maar een methode die inspeelt op de intrinsieke motivatie van de deelnemers.

OCTALYSIS NLHet platform van Lenard & Lenard is gebaseerd op het het Octalysis framework van de gamification pionier Yu-Kai Chou.  Hij past ‘human-focus’ design toe, wat betekent dat het spel inspeelt op de verschillende drijfveren van mensen. Dit in tegenstelling tot ‘functional-focus design’, wat gebaseerd is op processtappen. Hij onderscheidt acht verschillende drijfveren die mensen motiveren om tot actie over te gaan: betekenis, resultaat, empowerment, eigenaarschap, sociale invloed, schaarste, onvoorspelbaarheid, en een negende, verborgen, drijfveer: sensatie.

De voordelen van gamification zijn:

  • Creëren van hoge betrokkenheid
  • Laagdrempelig
  • Stimuleert creativiteit
  • Is schaalbaar
  • Is fun
  • Inzetbaar voor allerlei thema’s (bijvoorbeeld vitaliteit, betrokkenheid, samenwerking) en doeleinden

Onze aanpak

Via een online platform krijgen deelnemers toegang tot specifieke opdrachten. Het volbrengen van deze opdrachten of ‘missies’ leidt tot een bepaalde beloning. Deze opdrachten zijn ontwikkeld op basis van een vastgesteld doel, gelinkt aan de organisatiedoelstellingen. De impact ligt op drie niveaus: organisatie-ontwikkeling, team-ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Binnen de organisatie kan een gamemaster worden opgeleid om de voortgang en het maken van nieuwe missies te beheren en om de kwaliteit te bewaken.

Voorbeelden van toepassing

Het platform kan bijvoorbeeld ingezet worden voor de onboarding van nieuwe medewerkers. Deze digitale experience versterkt en versnelt de betrokkenheid van nieuwe medewerkers op een innovatieve en effectieve manier. Nieuwe medewerkers krijgen challenges die ze als individu of in teamverband moeten volbrengen en waarmee ze in contact komen met hun nieuwe collega’s en alle facetten van de organisatie. Het voltooien van de missies is voorwaardelijk voor medewerkers om ‘echt’ aan boord te komen en is gekoppeld aan het ontvangen van een persoonlijke toegangspas tot de werklocatie.

 Een andere toepassing is ter ondersteuning van een organisatieverandering, bijvoorbeeld de introductie van een nieuwe strategie. Missies worden ontwikkeld om medewerkers op een inspirerende manier kennis te laten maken met de strategie en er zelf mee aan de slag te gaan.

Het platform kan ook ingezet worden voor het stimuleren van specifiek gedrag. In de vorm van missies worden medewerkers daartoe uitgedaagd en beloond met punten. Deze punten kunnen ze inwisselen voor een bijvoorbeeld een kop koffie, een coachingssessies of een teamuitje. Zo wordt het platform binnen een gemeente gebruikt om medewerkers te stimuleren om inwoners meer te betrekken. Door inzet van het platform wordt burgerparticipatie veel zichtbaarder en vaker en bewuster ingezet.