en nl

Vitaliteit

Samen met de opdrachtgever kijkt L&L hoe de vitaliteit verbeterd kan worden. Fysieke fitheid zorgt bijvoorbeeld voor een hogere productiviteit. Mentale weerbaarheid zorgt voor een positievere kijk en laat tegenslagen minder effect hebben wat de effectiviteit van medewerkers verhoogt.

Om de vitaliteit van een individu te verbeteren, wordt er o.a. gekeken naar voedsel, slaap, rust en ontspanning, beweging, sport, conditie, gewicht, spier-, bot- en vetmassa. Hiervoor wordt een fit-test afgenomen en wordt er een meting gedaan door een bewegingswetenschapper. Op basis van de uitslag, kan een individu zijn of haar eigen verbeterdoelen vaststellen. Om deze doelen te bereiken zijn er verschillende programma’s beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en bewegen.

De vitaliteit van een team is de optelsom van alle individuele teamleden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de mate van werkdruk en stress en de sfeer binnen een team. Indien nodig wordt er een verbeterplan opgesteld waarin concrete doelen geformuleerd worden.

De mate van vitaliteit van een organisatie is op verschillende vlakken van invloed op het resultaat van een organisatie. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert gezonde werknemers op die minder vaak ziek zijn. Zij kosten daarom minder geld en hebben een hogere productiviteit. Een vitale organisatie gaat veerkrachtig om met tegenslagen en veranderingen wat impact heeft op de efficiency en de focus en daarmee op de snelheid waarmee resultaat behaald wordt.

Afhankelijk van wat een organisatie wil bereiken, wordt er een specifiek vitaliteitsprogramma opgesteld waar concrete doelen bepaald worden. Om dit te ondersteunen wordt er een online platform ingericht waarin individuele medewerkers hun eigen ontwikkelingsplan op het gebied van vitaliteit kunnen volgen en gestimuleerd worden hun gestelde doelen te bereiken.

Contactverzoek

Ik ontvang graag een melding van nieuwe artikelen en updates

* Verplicht veld