nl

Wat we doen

Bij Lenard & Lenard geloven we dat mensen dé onderscheidende factor zijn. Mensen bepalen het succes van een organisatie. Daarom maken wij het persoonlijk. Alles maken we persoonlijk. Ons contact én onze werkwijze.

Bij Lenard & Lenard geloven we dat de ontwikkeling van mensen meetbaar is. En dat mensen en hun betrokkenheid onmisbaar zijn om maximaal resultaat, gestelde doelen of maximale winst te behalen. Mensen maken bijvoorbeeld meer klanten en realiseren een hogere efficiëntie. We geloven dat wij mensen in de juiste richting kunnen laten bewegen, aan kunnen zetten tot gedragsverandering. Zodat jouw team met gemak en plezier de doelen gaat behalen. We geloven dit niet alleen, we weten het zeker. We hebben er namelijk Brieep voor uitgevonden en ontwikkeld.

Brieep. Aangenaam kennis te maken.

BRIEEP

Brieep is (meer dan) een digitale omgeving, die is bedacht, gebouwd en exclusief in gebruik is door Lenard & Lenard. Brieep is een tool, een technisch platform waar bedrijfs- en persoonsgegevens in worden verzameld. Er wordt gemeten, vergeleken en bijgestuurd. Om uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen.

Echter, met het delen van de resultaten met je medewerkers alleen ben je er nog niet. Gedrag wordt niet beïnvloed door cijfers alleen. Brieep biedt daarom meer dan inzicht door resultaat. Brieep biedt motivatie en beloning. Brieep biedt een noodzaak tot verbetering waarover men nadenkt, die men uitvoert en die men letterlijk ziet en voelt.

GAMIFICATION

De techniek die wordt gebruikt, komt uit de wereld van de (online) games. En niet voor niets. De meeste mensen vinden leren niet ‘leuk’ en ‘spelend’ leren wel. Met dat in het welbekende achterhoofd is Brieep ontwikkeld. Brieep maakt leren en in beweging komen leuk(er).

Hoe? In de app maken deelnemers hun eigen keuzes in hun eigen ontwikkelingstraject. Het systeem koppelt deze aan bepaalde opdrachten die men moet volbrengen. Deze missies zijn vervolgens zo ingericht dat het doel (vooraf samen bepaalde en dus gewenste gedragsverandering) op een effectieve wordt bereikt.

De deelnemers worden voor hun inspanningen beloond en gewaardeerd met punten. Deze gekregen ‘experience points’ kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld (vervolg-) trainingen en opleidingen en/of andere beloningen die een bijdrage leveren aan de persoonlijke- en daarmee bedrijfsontwikkeling.

 

ONZE WIJSHEID

Dan die verkregen data. Brieep verzamelt ze en zet mensen ermee in beweging door al die verzamelde data om te zetten naar kennis. Die verkregen kennis, die is vervolgens van grote waarde. Tenminste als je het omzet naar de juiste wijsheid. En daar komt de expertise van Lenard & Lenard op de hoek kijken. 

Met de resultaten uit Brieep en onze verschijning doen mensen dingen die ze in eerste instantie misschien niet willen doen. En toch doen ze het. Intrinsiek gemotiveerd en wel. Wij maken het leuk. Echt leuk én meetbaar.

 

Lenard & Lenard
#inzichtingedrag

 

 

  1. De persoonlijke informatie die gedeeld wordt in de app wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).