en nl

Wie we zijn

Onze missie is to maximize human potential.

Bij Lenard & Lenard geloven we dat mensen de onderscheidende factor zijn. Ze zijn bepalend voor het succes van een organisatie. Wij geloven ook dat mensen tot veel meer in staat zijn, dan we nu ervaren. Met onze expertise, tools, interventies en mensen helpen we organisaties om ruimte te geven aan dit potentieel.

Wat we doen

Met onze diensten helpen we organisaties om ruimte te geven aan het potentieel van de mensen:

People: advies, training & coaching en inzet van (tijdelijke) mensen.

Platform: een digitale omgeving om ontwikkeling en gedragsverandering te ondersteunen.

Workplace: begeleiding en expertise over het ‘laten werken van de werkplek’.

Concepts: innovatie en co-creatie voor mensgerichte concepten.

Noem ons gerust een management-consultancy-organisatie maar we passen niet in dat geijkte plaatje. Onze mens-gerichte aanpak zorgt voor tastbaar en concreet resultaat mét plezier en zorg voor elkaar.

Waar staan we voor?

De mens is tot veel meer in staat dan we nu ervaren. Wij geloven dat er vier ingrediënten zijn om het potentieel van mensen de ruimte te geven. Deze overtuigingen zijn geïntegreerd in ons werk:


workFORCE
Mensen maken deel uit van een systeem. Het systeem moet ingericht zijn om de mensen in de organisatie echt tot hun recht te laten komen, zodat ze voor zichzelf, voor klanten en voor de samenleving de meeste waarde leveren.  WorkFORCE omvat het geheel van mensen. Het systeem waarin het potentieel naar boven kan komen dankzij diversiteit en echte aandacht voor mensen.


workPLACE
Een werkomgeving moet energie geven; de mensen inspireren en faciliteren. Het is een wezenlijke component in de hele werkbeleving en kan veel impact hebben op de prestaties van medewerkers.


workPOWER
Potentie draait om energie. Werk doen waarbij je in je kracht staat. Jezelf kennen zodat je weet wat je nodig hebt om echt waarde te leveren. WorkPower draait om medewerkers, teams en organisaties, die weten waar ze energie van krijgen en in staat zijn om hun energie te managen.


workETHICS
Onze huidige tijd vraagt dat we onze normen over werk, over samenwerken en de rol die werk inneemt in ons leven heroverwegen. En met de komst van kunstmatige intelligentie wordt het belangrijker dan ooit om samen de kaders te stellen waarin we deze intelligentie inzetten. Het bepalen van de normen en kaders is iets wat alleen in samenwerking – door in verbinding te zijn – kan gebeuren.

De paradigma shift

In de wereld van vandaag belemmeren de overtuigingen van gisteren ons in het realiseren van ons potentieel. Fundamenteel voor het ontsluiten van menselijk vermogen is een paradigma shift. Nieuwe tijden vragen om nieuwe overtuigingen:

  • Van ‘de mens als kostenpost ‘ naar de mens als ‘groeikans’
  • Van ‘one size fits all’ naar differentiatie
  • Van performance (push) naar flow (pull)
  • Van werk-privé balans naar werk = privé & privé = werk
  • Van focus op doen naar bewustwording over het belang van zijn
  • Van tech as a strategy naar tech as a tactic

Lenard & Lenard biedt een spectrum aan expertise, tools, mensen en interventies vanuit deze nieuwe overtuigingen. We helpen organisaties, teams en individuen om zelf deze shift ook door te maken.


To maximize human potential.