nl

Jeroen Pauw en het creëren van betrokkenheid bij medewerkers: Samen vooruitkijken


Benito Doelwijt - 15 december 2019

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk zijn belangrijke thema’s voor veel bedrijven in 2020.

Uit onderzoek van Driessen Groep is gebleken dat maar liefst 54% van de HRM’ers deze als belangrijkste twee thema’s benoemt. Prof. dr. Annet de Lange, lector HR bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bijzonder hoogleraar ‘succesvol ouder worden op het werk’ bij de Open Universiteit, herkent de trend van duurzame inzetbaarheid. Zo geeft zij aan “Benader duurzame inzetbaarheid vooral positief/preventief in plaats van negatief/curatief!”.

Betrokkenheid is essentieel voor duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit, zodat medewerkers langer kunnen doorwerken en dus langer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Vijf tips voor meer betrokkenheid

Hieronder vijf tips om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren.

 1. Intrinsieke motivatie
  Achterhaal motivaties en toon oprechte interesse. Steek tijd in het begrijpen van behoeftes en ambities. Medewerkers die vanuit intrinsieke motivatie werken, staan in hun kracht.
 1. Groei en Kansen
  Praat met medewerkers over plannen en ambities. Bespreek de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die hen kunnen helpen om verder te groeien. Geef duidelijke feedback maar biedt ook ruimte om te falen. Niks is een betere leerschool dan de fouten die je maakt.
 1. Zinvol werk
  Het is essentieel om het belang van de functies van werknemers vaak te benadrukken. Laat zien hoe  hun activiteiten bijdragen aan het succes van de organisatie.
 1. Erkenning en Beloning
  Hoewel een concurrerend salaris en goede arbeidsvoorwaarden belangrijke factoren voor motivatie zijn, is het erkennen van goed werk vaak nog veel belangrijker. Het lijkt een open deur maar complimenten zijn heel motiverend. In onze ‘doe-maar-gewoon-dan doe-je-al-gek-genoeg’ cultuur is het de moeite waard om hier meer aandacht aan te besteden.
 1. Mensgerichte bedrijfscultuur
  It’s work and play. Geef werknemers de ruimte om werk af te wisselen met plezier en sociale activiteiten. Tijd om met elkaar te verbinden. En bevorder het delen van ideeën, suggesties en verbeteringen.

Download de 5 tips 

Jeroen Pauw over betrokkenheid

Jeroen Pauw bespreekt tijdens het interview wat volgens hem een goede manier is om betrokkenheid te creëren bij medewerkers.
Graag kijkt hij met zijn mensen vooruit, om een beeld van de toekomst te hebben. Zoals Stephen Covey zegt “Start with the end in mind”:

“Met de mensen waarmee ik werk, schets ik heel vaak een 5-jaar-later situatie”.
“Stel je bent net begonnen en je doet het hartstikke goed, bijvoorbeeld het maken van korte video’s. Maar wat wil je eigenlijk nog meer doen? Heb je daar al een idee van?”.

Door medewerkers te vragen en samen een beeld te vormen van de ambities geeft Jeroen aan dat hij verbinding creëert met de mensen in zijn team. Hij ziet het als zijn taak om medewerkers te helpen die ambities te bereiken. “Uiteindelijk wordt iemand beter en een betere medewerker zorgt voor een beter bedrijfsresultaat”.

Ofwel hoger werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.  

 

 

Bronnen

https://www.pwnet.nl/instroom/artikel/2019/11/de-kern-van-werkgeluk-en-duurzame-inzetbaarheid-10131847?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.257349512.2072825406.1575808562-130709181.1575808562

https://www.michaelpage.nl/advice/managementadvies/betrokkenheid-en-retentie/5-manieren-om-werknemersbetrokkenheid-te

https://www.publiekperspectief.nl/vijf-manieren-om-betrokkenheid-en-bevlogenheid-te-bevorderen/

https://www.arboportaal.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid

Jeroen Pauw over meer betrokkenheid bij medewerkers: samen vooruitkijken

Related posts