nl

Nieuwe wegen leiden tot andere resultaten


Nanette - 24 januari 2020

We zijn drie weken op weg in dit nieuwe decennium. Met mooie jaren achter ons, is het tijd voor een aanscherping van onze koers. Als Lenard & Lenard zijn we trots en dankbaar dat we veel mensen en organisaties hebben mogen helpen om tot een betere performance te komen. Maar gaat het eigenlijk niet vooral om de waarde die je levert in plaats van om de performance? Steeds meer zagen we dat de focus op ‘harde performance’ ervoor zorgt dat veel potentie onbenut blijft. Wat als we die potentie aan kunnen boren? Dan ga je vliegen.

Met ons team hebben we de afgelopen maanden gewerkt om onze inzichten te verwerken tot een nieuwe belofte: To Maximize Human Potential. Daarmee valt samen dat we een nieuwe partner in ons team verwelkomen die deze visie leeft en uitdraagt. Margôt van Brakel, organisatieadviseur en schrijfster van het boek “De mens van morgen”, versterkt ons niet alleen met haar visie en ervaring, maar zeker ook met haar warme persoonlijkheid.

We zijn – en blijven – gedragsspecialisten en zetten onze expertise in om mensen en organisaties beter te maken. Met onze nieuwe koers bouwen we door op het sterke fundament van onze mensgerichte aanpak om nog meer waarde te leveren door samen ruimte te geven aan de potentie van de mens in de organisatie. Mensen zijn immers de onderscheidende factor, bepalend voor het succes van een organisatie.

Tot slot de kers op de taart. ‘Nieuwe wegen leiden tot andere resultaten’. Daarom lanceren we in het voorjaar het business cabaret ‘De mens van morgen’. Jörgen Raymann, Benito Doelwijt en Margôt van Brakel gaan het theater in met een interactief programma om met het publiek op zoek te gaan naar de invulling van de mens van morgen. Wil je meer weten? Alles vind je natuurlijk terug op onze vernieuwde website. Of nodig ons uit om in gesprek te gaan over wat we voor jouw organisatie en mensen kunnen betekenen.

 

Related posts