en nl

Productiviteit van werknemers verbeteren door gezonde leefstijl


Roderick - 5 mei 2019

Gezond leven wordt vooral gezien als een verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Maar een gezonde werknemer is meestal productiever dan een ongezonde en valt minder vaak uit. Wat is de invloed van een gezonde leefstijl op de arbeidsproductiviteit en wat kan een werkgever doen om dit te stimuleren?

Overgewicht en obesitas

Werknemers met overgewicht zijn gemiddeld genomen minder productief dan werknemers met een gezond gewicht. Een studie naar de effecten van overgewicht en obesitas op arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim in de V.S. liet zien dat werknemers met zware obesitas gemiddeld meer dan 23% van de totale werktijd verloren als gevolg van een minder goede gezondheid en door ziekteverzuim. Dit was meer dan 14% en 16% voor werknemers met respectievelijk een gezond gewicht of matig overgewicht. Een werknemer met obesitas kan jaarlijks tot wel $4000,00* meer kosten aan verloren arbeidsproductiviteit dan iemand met een gezond gewicht.

Bewegen en trainen

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat zowel beweging als training tijdens werktijd een effectieve manier is om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Een studie naar een combinatie van kracht- en conditietraining onder begeleiding lieten een toename van productiviteit zien die het verlies aan werkuren meer dan compenseerde. En leverde daarnaast een afname van 29% in het ziekteverzuim op. Ook andere studies onderbouwen dit beeld en geven aan dat regelmatig bewegen, zoals wandelen een positieve invloed op arbeidsproductiviteit heeft.

Slaapgedrag

Een goede nachtrust is essentieel voor een goede concentratie op het werk. Slaapgebrek of gebrek aan kwalitatief goede slaap komt steeds meer voor. Werknemers die lijden aan slapeloosheid zijn tot 6% minder productief dan goed slapende collega’s. Dit vertaalde zich in de studie naar $3156 aan jaarlijkse gemiste inkomsten per slapeloze werknemer.

Roken

Ten slotte kan roken een behoorlijk effect hebben op de werkprestatie en kosten voor de werkgever. Studies geven aan dat rokers tussen de 2,8-4% minder productief zijn dan niet rokers. De productiviteit an sich verschilt niet veel met niet-rokende werknemers, maar dit kleine verschil in productiviteit zou een extra kostenpost met zich meebrengen van $461 per werknemer per jaar. Deze cijfers zijn echter exclusief de rookpauzes. Uit eerder genoemd onderzoek uit de US blijkt dat de rookpauzes de werknemer tussen de $1641 tot $4102 per rokende werknemer per jaar kost. Als men de extra kosten van ziekteverzuim en gezondheidszorg hierbij optelt, kost een rokende werknemer gemiddeld $5816 per jaar meer dan een niet-roker.

Conclusie:

Werknemers die een gezonde leefstijl hebben, zijn gemiddeld genomen een stuk productiever. Er zijn verschillende gebieden waar veel winst te behalen is. Voor de werknemer, die door gezonder te leven zich niet alleen beter voelt en harder kan werken, maar ook minder ziek is en fitter door het leven kan gaan. Maar ook voor de werkgever die een productievere onderneming heeft met gezond personeel en veel minder kosten.

Hoewel een werkgever natuurlijk geen zeggenschap heeft over hoe werknemers privé leven, zijn er wel stappen die gezet kunnen worden om werknemers aan te moedigen gezonder te leven.

Tips

  • Stimuleer werknemers bij overgewicht en obesitas af te vallen en gezonder te gaan leven door bijvoorbeeld voorlichting over gezonde voeding en gezonde alternatieven in de kantine aan te bieden. Een andere stap zou kunnen zijn om een professionele diëtist of voedingsdeskundige in te schakelen voor goede voorlichting en eventueel begeleiding naar een gezonder voedingspatroon.

  • Stimuleer werknemers gezonder en fitter te worden door gelegenheid te geven voor kracht en/of conditietraining. Zelfs tijdens werkuren zal dit de moeite waard zijn.

  • Stimuleer werknemers te bewegen door dagelijks te wandelen bijvoorbeeld in de lunchpauze.

  • Stel voorlichting, advies en eventueel begeleiding beschikbaar om het belang van slaap te versterken en hoe men slaapkwaliteit kan verbeteren. Zoals 1 uur voor het slapen gaan niet meer kijken op mobieltjes of andere schermen zoals televisie of PC.

  • Stel voorlichting en begeleiding beschikbaar voor het stoppen met roken. Laat geen extra rookpauzes toe.

Alle genoemde kosten zijn overgenomen uit de respectievelijke studies en komen voort uit de daarin onderzochte werknemer populaties met bijbehorende salariëring en kosten. Er is bovendien geen rekening gehouden met inflatie.

Referenties

DiBonaventura, M., Lay, A.L., Kumar, M., et al. ., The association between body mass index and health and economic outcomes in the United States. Journal of Occupational Environmental Medicine, 2015. 57, 1047–54.

Lehnert, T., Sonntag, D., Konnopka, A., et al. Economic cost of overweight and obesity. Best Practice& Research: Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013, 27, 2, 105-115.

Goettler, A., Grosse, A., Sonntag, D. Productivity loss due to overweight and obesity: a systematic review of indirect costs. BMJ Open 2017;7:e014632. doi:10.1136/bmjopen-2016-014632.

Walker, T.J., Tullar, J.M., Diamond., P.M., et al. The association of self-reported physical activity, muscle strengthening physical activity, and stretching behavior with presenteeism. Journal of Occupational Environmental Medicine, 2017, 59, 5, 474-479.

Rosekind, M.R., Gregory, K.B., Mallis, M.M., et al. The cost of poor sleep: Workplace productivity loss and associated costs. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2010, 52, 1, 91-98.

Guertler, D., Vandelanotte, C., Short, C., et al. The association between physical activity, sitting time, sleep duration, and sleep quality as correlates of presenteeism. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2015, 57, 3, 321-328.

Berman, M., Crane, R., Seiber, E., et al. Estimating the cost of a smoking employee. Tobocco Control, 2013, 0, 1-6.

Abonneer je nu en mis geen enkel artikel!

* Verplicht veld